Diğer yazılar

Mozart’ın Requiem’ini Türkçeleştirme denemem

Dynamic-854f6c56-e99e-5187-af3b-d036c29df578

Kasım 2016’da Mozart’ın Requiem’ini söylemiştik İstanbul Avrupa Korosu olarak. O konser öncesindeki provalar boyunca yavaş yavaş Latince sözleri İngilizce çeviriler üzerinden Türkçeleştirmeye girişmiştim.

Tabii serbest usulde bir çeviri oldu. Sözcük uzunluğu ve kafiyeler gibi durumların yanı sıra, dini kavramlarda Türkiye’de günlük hayatta İslami kavramlar için kullanılan kelimelere yöneldim.

Örneğin bağışlama için rahmet, ışık yerine nur, kral yerine sultan.

Çünkü ele alınan temalardaki benzerlik ilgimi çekmişti. Çeviriyi bu şekilde yapınca sözleri anlamlandırmak benim açımdan daha kolay oluyor. Mesela, Allahümme Barik duası ile IV. Bölümdeki (Offertory’deki) Domine Jesu kısmı arasında ciddi bir benzerlik var.

Ara ara bu şekilde yaptığım çevirileri buraya yerleştirmeye devam edeceğim.

Pdf versiyonu

REQUIEM / REST / İSTİRAHAT

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis care veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Grant them eternal rest, Lord,
and let perpetual light shine on them.
You are praised, God, in Zion,
and homage will be paid to You in Jerusalem.
Hear my prayer,
to You all flesh will come.
Grant them eternal rest, Lord,
and let perpetual light shine on them.

Ebedi istirahat bahşet rabbim onlara
Ve nur-u daim olsun üzerlerine
Hamd-ü Senalar Siyon’da rabbim sana
Hürmetler sunulacak Kudüs’te sana
İşit duamı
Dönecek tüm canlar sana
Ebedi istirahat bahşet rabbim onlara
Ve nur-u daim aksetsin üzerlerine

II. Kyrie

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.

Rabbim rahmet bize
Mesih rahmet bize
Rabbim rahmet bize

III. Sequence

1. Dies irae

Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

Day of wrath, day of anger
will dissolve the world in ashes,
as foretold by David and the Sibyl.
Great trembling there will be
when the Judge descends from heaven
to examine all things closely.

Gazap günü, öfke günü
Küllerinde eriyecek dünya
Davut ile Kahinlerin dediği gibi
Sarsıntı büyük olacak
Hakim cennetten indiğinde
Tetkik etmek için her şeyi iyice

2. Tuba mirum

Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.

The trumpet will send its wondrous sound
throughout earth’s sepulchres
and gather all before the throne.

Davulun görkemli sesi yayılacak
Yeryüzünün kabirlerine
Ve toplayacak herkesi tahtın önüne

Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.

Death and nature will be astounded,
when all creation rises again,
to answer the judgement.
A book will be brought forth,
in which all will be written,
by which the world will be judged.

Ecel ve tabiat hayret edecek
Yaradılan ne varsa yine yükseldiğinde
Sorguya çekilmek üzere.
Bir defter çıkacak açığa
Her şeyin yazılı olduğu
Ve alemleri yargılayacak olan.

Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet, apparebit,
nil inultum remanebit.

When the judge takes his place,
what is hidden will be revealed,
nothing will remain unavenged.

Hakim yerini aldığında
Çıkacak açığa gizlenen ne varsa
Hesapsız kalmayacak hiçbir dava

Quid sum miser tunc dicturus?
quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?

What shall a wretch like me say?
Who shall intercede for me,
when the just ones need mercy?

Ne söyler ki benim gibi biçare?
Kim şefaat eder bana,
Adiller de rahmete muhtaçsa?

3. Rex tremendae

Rex, Rex

Rex tremendae majestatis,
qui salvandos savas gratis,
salve me, fons pietatis.

King, King

King of tremendous majesty,
who freely saves those worthy ones,
save me, source of mercy.

Sultan, Sultan

Sultan-ı Haşmet-i muazzama
Hak edenlerin kurtarıcısı
Kurtar beni rahmet pınarı

4. Recordare

Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae;
ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus,
redemisti crucem passus;
tantus labor non sit cassus.

Remember, kind Jesus,
my salvation caused your suffering;
do not forsake me on that day.
Faint and weary you have sought me,
redeemed me, suffering on the cross;
may such great effort not be in vain.

Hatırla muhterem İsa
Benim kurtuluşum azap getirdi sana
Terk etme beni o gün de.
Beni aradı gözlerin zayıf ve bitkin
Şefaat ettin çarmıh azabında
Bu büyük çaba çıkmasın boşa.

Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.

Righteous judge of vengeance,
grant me the gift of absolution
before the day of retribution.

Din gününün adil hakimi
Af hediyeni bahşet bana
Hak edilen gün gelmeden önce.

Ingemisco, tamquam reus:
culpa rubet vultus meus;
supplicanti parce, Deus.

I moan as one who is guilty:
owning my shame with a red face;
suppliant before you, Lord.

İnlerim ben ki mücrim
Üstlenirim günahımı kızıldır yüzüm
Yalvarırım önünde yüce rabbim

Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.

You, who absolved Mary,
and listened to the thief,
give me hope also.

Sen ki Meryem’in şefaatçisi,
Hırsızı dahi dinleyen,
Benim de ümidimsin.

Preces meae non sunt dignae,
sed tu, bonus, fac benigne,
ne perenni cremer igne.

My prayers are unworthy,
but, good Lord, have mercy,
and rescue me from eternal fire.

Benim dualarım kıymetsiz,
Ama ulu rabbim rahmet eyle,
Ve sokma beni o ebedi ateşe.

Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

Provide me a place among the sheep,
and separate me from the goats,
guiding me to Your right hand.

Beni koyunlarla beraber eyle,
Ve ayır beni keçilerle,
Götürsünler beni sağ eline.

5. Confutatis

Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictus.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

When the accused are confounded,
and doomed to flames of woe,
call me among the blessed.
I kneel with submissive heart,
my contrition is like ashes,
help me in my final condition.

Şaşkınlar

İtham edilenler şaşırınca
Ve keder ateşine mahkum olunca
Çağır beni kutsanmışların yanına
Diz çökerim salih kalbimle
Tövbem küller gibi
Yardımcı ol bu nihai halimde.

6. Lacrimosa

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus,
pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen.

That day of tears and mourning,
when from the ashes shall arise,
all humanity to be judged.
Spare us by your mercy, Lord,
gentle Lord Jesus,
grant them eternal rest. Amen.

Gözyaşı

O gözyaşı ve yas gününde
Küllerinden dirilince
Tüm insanlar hakim önünde
Kayır bizi rahmetinle ey rabbim
Ve müşfik efendimiz İsa
İstirahat bahşet onlara. Amin.

IV. Offertory

I. Domine Jesu

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni
et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum.

Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Lord Jesus Christ, King of glory,
liberate the souls of the faithful,
departed from the pains of hell
and from the bottomless pit.
Deliver them from the lion’s mouth,
lest hell swallow them up,
lest they fall into darkness.

Let the standard-bearer, holy Michael,
bring them into holy light.
Which was promised to Abraham
and his descendants

IV.SUNAK

I.Efendimiz İsa

Efendimiz İsa Mesih, muzaffer sultan
İnananların ruhunu kurtaran
Cehennem azabından alıkoyan
Ve de dipsiz kuyudan
Kurtar onları aslanın ağzından
Cehennem onları yutmadan
Karanlığa dalmadan

Sancaktarın Mikail Aleyhisselam
Getirsin onları mukaddes nuruna
İbrahim’e vaat edildiği gibi
Ve ondan olanlara

2. Hostias

Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus.
Tu sucipe pro animabus illis,
quaram hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam,
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Sacrifices and prayers of praise, Lord,
we offer to You.
Receive them in behalf of those souls
we commemorate today.
And let them, Lord,
pass from death to life,
which was promised to Abraham
and his descendants.

Kurbanlar

Kurbanlar ve övgü dualarını rabbim
Takdim ederiz sana
Kabul et onları o ruhlar namına
Bugün yadettiğimiz topluca
Ve onları rabbim
Geçir ölümden hayata
İbrahim’e vaadedildiği gibi
Ve ondan olanlara

V. Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Lamb of God, who takes away
the sins of the world,
grant them eternal rest.
Lamb of God, who takes away
the sins of the world,
Grant them eternal rest.
Lamb of God, who takes away
the sins of the world,
grant them eternal rest forever.

Allah’ın Kuzusu

Allah’ın Kuzusu, o alıp giden
Alemin günahını
Bahşet onlara istirahat.
Allah’ın Kuzusu, o alıp giden
Alemin günahını
Bahşet onlara istirahat.
Allah’ın Kuzusu, o alıp giden
Alemin günahını
Bahşet onlara istirahat daima.

VI. Communion:

Lux aeterna

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternum dona eis, Domine,
et Lux perpetua luceat eis,
cum Sanctus tuis in aeternum,
quia pius es.

Let eternal light shine on them, Lord,
as with Your saints in eternity,
because You are merciful.
Grant them eternal rest, Lord,
and let perpetual light shine on them,
as with Your saints in eternity,
because You are merciful.

VI. Cemaat

Nur-u ebedi

Nur-u ebedi olsun üzerlerine rabbim,
Ebediyetteki azizlerinle beraber,
Çünkü rahman olansın sen.
Bahşet onlara ebedi istirahat rabbim,
Ve nur-u daim olsun üzerlerine,
Ebediyetteki azizlerinle beraber,
Çünkü rahman olansın sen.

Standart

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s