Yeni Ufuklar

BM İstanbul Bölgesel Merkezi

Podcast 134

Bu bölümde, Nisan ayında açılan Birleşmiş Milletler’in İstanbul Bölgesel Merkezi hakkında konuşacağız.

Faik Uyanık: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği’nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Bu bölümde, Nisan ayında açılan Birleşmiş Milletler’in İstanbul Bölgesel Merkezi hakkında konuşacağız. Birleşmiş Milletler ve Türkiye Cumhuriyeti, UNDP’nin Avrupa ve Bağımsız Devletler Bölgesi’nde çalıştığı ülke ve bölgelerde yerele yönelik kalkınma desteği sağlayan yeni İstanbul Bölgesel Merkezi’nin açılışını 23 Nisan’da resmi olarak yaptı. Merkez, aynı zamanda, UNICEF ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi – UN Women) ofislerine de ev sahipliği yapıyor. Açılışta konuşan UNDP Başkanı Helen Clark bir hayalin gerçekleştiğini belirtiyordu:

Helen Clark: Sanıyorum pek çoğumuzun UNDP’nin bölgesel çalışmaları için modern bir ofisin İstanbul’da kurulması hayali bugün gerçekleşmiş oldu. Çok güçlü destekçilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yıllar süren çok verimli müzakereler yaptık. Destekçilerimizin pek çoğu bugün bu açılışta yerlerini aldı. Onlar olmasaydı bölgesel merkezimizin açılması imkânsız olurdu. Sizler her zaman Batı ve Doğu’nun bir araya geldiği bu eşsiz şehirde bizleri çok iyi misafir ettiniz. Yüzyıllardır, İstanbul’un vizyonu insanları bir araya getirmek oldu. Ve bizler de burada UNDP olarak insanları insani ilerleme için bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

Faik Uyanık: UNDP Başkanı Helen Clark. BM ambleminin üzerindeki örtünün kaldırıldığı İstanbul Şişli’deki yeni Bölgesel Merkezin açılışında BM Kalkınma Grubu ve UNDP’nin Başkanı Helen Clark’a Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti. Açılışta bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bölgesel Merkezin kendileri için niye önemli olduğunu şöyle anlattı:

Mevlüt Çavuşoğlu: Bu merkezin İstanbul’da Türkiye’de açılmasının bizim için farklı anlamları var. Her şeyden önce bizim çok boyutlu ve aktif dış politikamızın bir yansımasıdır. Ve bu çok boyutlu, aktif dış politikamızın en önemli unsurlarından bir tanesi de Türkiye’nin uluslararası ve bölgesel örgütlere verdiği destek ve buralarda aktif rol oynamasıdır. Bugün Türkiye, Birleşmiş Milletler’in orada aldığı görevlerin dışında çok önemli inisiyatiflerine eş başkanlığı yapıyor. Medeniyetler arası ittifakın İspanya’yla birlikte eş başkanlığını yürütmektedir, aynı şekilde Finlandiya ile beraber Barış için Arabuluculuk girişiminin de eş başkanlığını sürdürmektedir. Diğer taraftan, Terörle Mücadele Küresel Forumu’nun da Amerika’yla beraber, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber eş başkanlığını yapmaktadır.

Faik Uyanık: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye Cumhuriyeti ile UNDP’nin stratejik ortaklığının bir sonucu olan İstanbul’daki yeni BM merkezi, küresel kalkınma konularının şekillenmesinde ve bu konulara katkı sağlanmasında Türkiye’nin artan rolünü ve taahhüdünü yansıtıyor. Merkez, UNDP’nin Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesi’nde çalıştığı 22 ülke ve bölgeye kaliteli, erişilebilir ve yerele yönelik hizmetler veren bir çerçeve içinde faaliyet gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, Bölgesel Merkezin açılmasının İstanbul için tarihi bir an olduğunu söylerken konuşmasında İstanbul için merkezin öneminin altını çizdi:

Kadir Topbaş: Biz İstanbul Belediyesi yerel yönetimi olarak bu kentin bulunduğu coğrafik konum itibariyle, geçmiş tarihi itibariyle, bölgede önemli bir yere sahip olması itibariyle Birleşmiş Milletler’in birçok temsilciliklerinin İstanbul’da olabileceğini hep dile getirmeye çalıştık. Ve istedik ki İstanbul, adeta İstanbul’da bir Birleşmiş Milletler adası olsun. Bugün burada Birleşmiş Milletler İstanbul Bölgesel Merkezi’nin açılışı da bizim niyetlerimizin, temennilerimizin bir yansıması olduğunu ve sonucu olduğunu görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Faik Uyanık: UNDP’nin yakın zamanda açıkladığı verilere göre, Avrupa ve Orta Asya’nın gelişmekte olan ve geçiş dönemi ekonomilerinde, hatta bazı üst orta gelirli ülkelerde de, yoksulluk ve eşitsizlikler görülüyor. UNDP’nin bu yılın başında açıkladığı “Avrupa ve Orta Asya’nın Geçiş Dönemi ve Gelişmekte olan Ekonomilerinde Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kırılganlık” raporuna göre, bu ülkelerde beklenen yaşam süresi de diğer ülkelerin küresel ortalamalarına göre giderek azalıyor. Değişen iklim ve afet riskine giderek daha fazla maruz kalınması nedeniyle bölgede bir yandan mevcut güçlükler süregiderken bir yandan da yenileri ortaya çıkıyor. İstanbul Bölgesel Merkezi’nin desteği, ülkelerin bu güçlüklere ve sürdürülebilir kalkınma, yönetişim ve barışın inşası, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi, enerji, afetlere karşı dayanıklılık ve iklim değişikliği ayrıca çocuk haklarının korunması gibi konulara ve diğer benzer alanlara duyarlı bir kalkınma yolunu izlemelerini sağlayacak. UNDP Başkanı Helen Clark:

Helen Clark: Şu anda, merkezimizde UNDP’den ve kardeş kuruluşumuz BM Kadın Birimi-UN Women’dan 135 kişi çalışıyor. Buradaki çalışanlarımız UNDP’nin tüm çalışma alanları ile ilgili politika ve program desteği veriyor. Sürdürülebilir kalkınma, afet riski azaltımı, iklim değişikliği, hukukun üstünlüğü, yönetişim gibi birçok konuda Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’ndeki ülke ofislerimizi ve paydaş hükümetleri desteklemeye hazırız.

Faik Uyanık: UNDP Başkanı Helen Clark. İstanbul Bölgesel Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti, Güney-Güney işbirliğinin teşvik edilmesi ve Türkiye’nin önemli kalkınma deneyimlerini diğer ülkelerle paylaşması için ortak çalışmalarını artıracak. Taraflar arasındaki stratejik ortaklık, Türkiye’nin dünya genelinde kalkınma işbirliğinde yükselen bir donör olduğunu da vurguluyor. UNDP Başkanı Helen Clark, konuşmasında Türkiye ile UNDP’nin stratejik ortaklığından şöyle bahsetti:

Helen Clark: Bize her anlamda destek veren Türkiye ile eşi benzeri olmayan bir işbirliğimiz var. Ülke seviyesinde Türkiye’deki program çalışmalarımız giderek artıyor. Bölge seviyesinde de İstanbul’a taşınmamız Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin kolaylaştırıcılığında oldu. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bölgesel programımıza da katkı sağlıyor. İstanbul’da kurulan Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi için de bizlere destek oldular. Ayrıca Türkiye, UNDP’nin finansman konusunda da ana paydaşlarından biri oldu ve küresel kalkınmadaki önemli konularda yapılan tartışmalara ve diyaloglara da aktif bir şekilde katıldı. Geçen sene çalışmalarına başlayan bu bölgesel merkez, pek çok bölgesel ve küresel Birleşmiş Milletler etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin güçlü desteği ve buradaki tüm çalışma arkadaşlarımızın çalışma azmi ile İstanbul Bölgesel Merkezi Mükemmeliyet ve Kalkınma Merkezi olacaktır. Merkez, bu bölgedeki ve dünyanın diğer bölgelerindeki ülkeler için de çok önemli bir paydaş olarak görülecektir.

Faik Uyanık: UNDP Başkanı Helen Clark. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin UNDP ile işbirliğinin güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtiyor ve şunları ekliyor:

Mevlüt Çavuşoğlu: İstanbul, artık dünyada diplomatik merkezler ya da ofisler bakımından New York’tan sonra ikinci sırada, yani Ankara ile yarışmıyor. 184 yabancı temsilcilik ve uluslararası kuruluşla bugün İstanbul New York’tan sonra en fazla diplomatik temsilciğin bulunduğu şehir oluyor. UNDP’nin aslında Türkiye’de ve İstanbul’da bu ofisini açması kalkınma projeleri ve programlarına birlikte verdiğimiz önemin göstergesidir ve birbiriyle örtüşüyor. Biz hem Dışişleri Bakanlığı olarak hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Birleşmiş Milletlerin İstanbul’da ofis açması için her türlü lojistik desteği de veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Ve buradaki UNDP’nin bugün açacağımız merkezin de başarılı olabilmesi için maddi destek vermeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki beş yıl süresince her yıl 3 milyon dolar gönüllü olarak katkı sağlayacağız diğer yaptığımız katkılardan başka sadece projelerin harekete geçebilmesi için. Yani önümüzdeki süreçte 15 milyon dolarlık ilave bir katkıyı da gönüllü olarak UNDP’ye sağlamış olacağız.

Faik Uyanık: Ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu sözleriyle bu bölümün de sonuna gelmiş oluyoruz. Bu bölümde, Nisan ayında açılan Birleşmiş Milletler’in İstanbul Bölgesel Merkezi hakkında konuştuk. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu – Radyo İlef’te hazırladık. Programımıza İstanbul’da FM bandında ve internette Açık Radyo’dan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından ve podcast formatında iTunes, Soundcloud, TuneIn, Pure Connect, Yodiviki, Audioboo ve TTNET Müzik üzerinden, ayrıca http://tr.undp.org adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanıcı adımız undpturkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

Konuklar:

Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı

Helen Clark, UNDP Başkanı

Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı

 

Standart

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s